• Čeština
  • English

Komplexní vstupní vyšetření

Během první návštěvy pacienta provádíme důkladné vyšetření zubů a sliznice dutiny ústní, s pomocí dentálního mikroskopu, digitálního rentgenu a několika diagnostických fotografií.

OPG snímek nám slouží k odhalení případných patologií v oblasti hlavy a krku. Ze snímku můžeme vyčíst uložení a počet zubů, popřípadě neprořezané zuby moudrosti, rozsáhlé kazy, „váčky“ pod zuby, kvalitu kosti – poškození parodontózou, stav čelistních kloubů. OPG snímek je také součást preventivního onkologického vyšetření. Při zhotovení snímku spolupracujeme s ordinací MUDr. Františka Filipiho http://www.rovnatka-brno.com/. Námi používaný rentgen My Ray http://www.my-ray.com/en zaručuje oproti starším „foliovým“ rentgenům minimální dávku záření.

 

Detailní bitewingový snímek pomocí přístrojů Acteon http://www.acteongroup.com/ a Vistascan http://www.duerrdental.com/en/products/imaging/vistascan-image-plate-scanner/vistascan-mini-plus/ odhalí „mezizubní“ kazy, kazy pod plombami nebo také zubní kámen uložený pod dásní, který je v ústech pacienta jen obtížně zjistitelný. Napomáhá včasnému odhalení možných příčin potíží se zuby a dásněmi.

 

Díky fotografiím chrupu stanovíme přesněji plán léčby.

 


 

Stanovení léčebného plánu

 

Na základě informací získaných během vstupního vyšetření seznámíme pacienta se stavem chrupu a možnostmi léčby. Po zohlednění individuálních požadavků pacienta vypracujeme detailní léčebný plán s finančním rozpočtem.

 

Vysvětlíme Vám podrobně, co je příčinou Vašich problémů a navrhneme Vám léčebný plán.

 


 

Dentální hygiena

 

Moderní stomatologie klade důraz na perfektní hygienu dutiny ústní. Je vědecky dokázáno, že dobrá domácí péče a pravidelná profesionální hygiena snižuje riziko vzniku nových zubních kazů a problémů s parodontózou na minimum.

Tak proč nejít s námi touto cestou?

Poskytujeme komplexní služby dentální hygieny. Odstraňování zubního kamene pomocí ultrazvuku EMS http://new.ems-company.com/ nebo ručně kyretami LM http://www.lm-dental.com/ .

 

Červené šipky označují zubní kámen, který jsme zjistili díky preventivním bitewingových snímkům. Tento subgingivální „poddásňový“ kámen není v ústech patrný, o to více je nebezpečný. Takto uložený zubní kámen je následkem dlouhodobě špatné ústní hygieny a podílí se na vzniku a zhoršení parodontózy.

 

 

Instruktáž správné domácí péče, výběr vhodných dentálních pomůcek – švýcarské kartáčky Curaprox http://www.curaprox.com/cz-cs/curaprox-svycarsti-specialiste-na-dentalni-zdravi, švédské kartáčky Tepe http://www.tepe.com/

 

air flow

Neinvazivní odstranění pigmentů z povrchu zubů metodou Air flow http://new.ems-company.com/en/dental/air-flow-therapy/air-flow-products.html.

 

Lepení zubních šperků a další.

 


 

Bělení zubů

 

Bělení zubů je estetický zákrok, který při správném provedení nijak nepoškozuje zuby. Rozlišujeme dva základní typy bělení – vnitřní a vnější. K vnitřnímu bělení přistupujeme u zubů, které prodělaly úraz, nebo neúspěšné endodontické ošetření a došlo k vnitřnímu zabarvení zubu. Nejčastěji jde o jeden silně zabarvený přední zub.

 

Vnější bělení je elegantní způsob jak neinvazivně zlepšit estetiku chrupu. Můžeme zvolit postup, kdy vyrobíme nosiče pro bělící gel a pacient si zuby bělí sám doma, nebo takzvané kombinované bělení, kdy pro okamžitý efekt vybělení provedeme bělení ordinační, které je pro stálost výsledku doplněno o bělení domácí.

 


 

Estetické fotokompozitní výplně

 

Estetické fotokompozitní výplně jsou moderní minimálně invazivní způsob, jak sanovat („spravit“) zub s kazem. Zákrok je bezbolestný, výsledná výplň je estetická a trvanlivá. Oproti starému způsobu sanace kazu pomocí amalgámu, který obsahuje mimo jiné rtuť, se minimalizuje riziko fraktury -rozlomení zubu, citlivosti zubu po zákroku a další nepříjemné komplikace. Používáme pouze kvalitní materiály renomovaných firem. Pro sanaci stoliček nejčastěji materiál Evetric od lichtenštejnské společnosti Ivoclar Vivadent http://www.ivoclarvivadent.cz/cs/. U řezáků a špičáků, kde je cílem maximální míra estetiky materiál Inspiro švýcarské společnosti Edelweiss http://www.edelweissdr.com/index.html. Dále pak materiály amerických výrobců Kerr https://www.kerrdental.com/, 3M Espe http://www.3m.com/3M/en_US/Dental/, nebo francouzské Iteny http://www.itena-clinical.com/fr/.

 

Sanace stoliček v dolní čelisti. Na šestce můžeme vidět šedý lem okolo staré amalgámové výplně – kaz. Dále jsme díky rentgenologickému vyšetření objevili „mezizubní“ kazy na obou stoličkách. Ačkoli byly kazy poměrně rozsáhlé, pacient o nich neměl tušení. Pokud bychom kazy neodhalili, nejspíše by kazivý proces pokračoval až do ulomení části zubu nebo zánětu nervu.

 

Rozsáhlé kazy na stoličce a třenových zubech v horní čelisti. Tyto kazy se projevovaly zvýšenou citlivostí až bolestí během jídla a pití. Bohužel se k nám pacient dostal ve stavu, kdy destrukce tkání zubu byla velmi rozsáhlá a sahala až do blízkosti nervu. Po odvrtání kazů jsme zuby sanovali fotokompozitními výplněmi. Po ošetření pacient udává výrazné zlepšení, přetrvává pouze mírná citlivost na studené, která by měla po určité době ustoupit.

 

Na žádost pacientky jsme provedli výměnu starých amalgámových výplní na stoličkách v dolní čelisti. Díky využití fotokompozitního materiálu jsme se vyhnuli sanaci pomocí keramických korunek, které byly navrhnuty pacientce předchozím ošetřujícím lékařem. Pod výplněmi byly pomalu se šířící chronické kazy.

 

Sanace kazů na stoličkách v horní čelisti. Kaz na zubu šest byl jasně patrný v ústech pacientky. Zbylé kazy jsme odhalili až díky bitewing rentgenům.

 

Rozsáhlý kaz okolo výplně na horní šestce. Zbylé kazy jsme zjistili opět díky preventivním rentgenům.


 

Endodontické ošetření

 

Pokud dojde k odumření nebo zánětu nervu v zubu, je nutné provézt endodontické ošetření. Zánět nervu se může projevit silnou bolestí zubu, často v noci nebo navečer. Není výjimkou, že dojde k odumření nervu bez bolestivých příznaků. Zánět („váček“ ) pod kořenem zubu se odhalí až po zhotovení preventivních rentgenových snímků. Mezitím může být takový zub zdrojem nespecifických obtíží jako tlak pod zubem, otok dásně a další. Léčba spočívá v dezinfekci kořenových kanálku a jejich hermetickém zaplnění. Zákrok se vždy provádí v lokální anestezii („umrtvení“). Kvůli složitosti anatomie a miniaturním rozměrům kanálků je ošetření bez zvětšovací techniky často neúspěšné. Díky použití operačního mikroskopu Alltion www.alltion.com výrazně stoupá úspěšnost léčby. V naší ordinaci používáme mikroskop AM-3000 s externím 80W LED zdrojem světla, v říjnu 2015 jsme byli prvním pracovištěm v ČR s tímto typem mikroskopu. Dalším nezbytným pomocníkem je endodontický motor pro strojové opracování kanálků Reciproc silver http://www.vdw-dental.com/en/products/endo-motors/vdwsilver-reciproc.html . Strojové opracování pomocí rotačních nástrojů Protaper https://www.dentsply.co.uk/Products/Endodontics/Endodontic-Files/Rotary-Files/ProTaper-Universal-Rotary.aspx , Reciproc http://www.vdw-dental.com/en/products/reciprocating-preparation.html výrazně zvyšuje efektivitu ošetření. Pro desinfekci kanálků používáme pouze certifikované desinfekce výrobců Vista http://vista-dental.com/index.php? a Cerkamed http://cerkamed.pl/products/chloraxid-525-extra-2?lang=en .

 

Rozsáhlý kaz na dolní stoličce zapříčinil vznik zánětu nervu a následně „váčku“ (tmavá oblast v kolečku pod kořenem zubu). Byli jsme nuceni přistoupit k endodontickému ošetření. Díky využití operačního mikroskopu v naší ordinaci byly ošetřeny všechny kanálky a můžeme předpokládat bezproblémovou funkci zubu. Zub ještě opatříme korunkou (onalyí), protože kaz značně oslabil zub a hrozí jeho rozlomení.

 

Příklad obtížně ošetřitelného zubu – kořenový kanálek rozdělující se na dva kanálky v hloubce kořenu.


 

Reendodontické ošetření

 

Ne vždy je endodontické ošetření úspěšné a zánět „pod“ zubem stále přetrvává. Důvodů může být několik. Nejčastěji nejsou ošetřeny všechny kořenové kanálky nebo nejsou dostatečně zbaveny infekce, či správně zaplněny.

 

V tomto případě se nedokonalé endodontické ošetření projevovalo u pacienta pravidelně se opakujícím mírným otokem a bolestivostí. Příčinou byla špatná kořenová výplň ve špičáku a neošetřený kanálek v řezáku. Po námi provedeném reendodontickém ošetření došlo k úplnému vymizení obtíží během tří dnů.

 

Rentgenový snímek, který jsme zhotovili před, během a po dokončení reendodontického ošetření. Zub opakovaně v minulosti bolel a způsoboval otok dásně. Poté, co jsme nalezli a ošetřili všechny čtyři kořenové kanálky se zub zklidnil a dále nezpůsoboval pacientovi obtíže.


 

Korunky/můstky/onlaye

 

Protetickou (v laboratoři zhotovenou) náhradu části zubu (onlay), nebo celého zubu (korunka), případně více zubů (můstek) využíváme ve chvíli, kdy není možné zub spravit přímo v ústech pro velké poškození, nebo pro vysoké estetické nároky pacienta a je nutné použít nejestetičtější materiál – keramiku. Volba typu keramiky – Emax (lithiumdisilikát) http://www.ivoclarvivadent.cz/cs/ips-emax-press, Zirkon, metalokeramika závisí na estetických nárocích nebo typu náhrady. Spolupracujeme s přední brněnskou laboratoří http://www.jslab.cz/.

 

Na třenovém zubu pět vidíme rozsah destrukce klinické korunky a jeho ošetření pomocí kompozitní playe. Zub čtyři jsme ošetřili pomocí fotokompozitní výplně.

 

Rentgenový snímek dokumentující stav zubu, se kterým se k nám pacient dostavil.


 

Fasety

 

Faseta je laboratorně vyrobená keramická náhrada přední plošky zubu. Slouží k estetické korekci úsměvu, kde selhávají méně náročné postupy, jako bělení a fotokompozitní fasety.

 


 

Implantáty

 

V dnešní době už ztráta nebo nezaložení zubu neznamená automaticky jeho nahrazení pomocí můstku nebo snímatelné protézy. Implantát http://www.lasak.cz/pro-pacienty/proc-implantaty-lasak se stal plnohodnotnou alternativou v ošetření chybějících zubů. S ohledem na komplexnost a náročnost implantologie spolupracujeme se zkušeným odborníkem MUDr. Michalem Pokorným. Jde o lékaře s mnohaletou zkušeností v oboru stomatochirurgie a externího vyučujícího na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 


 

Léčba parodontózy

 

Zaměřujeme se také na léčbu parodontózy. Léčbu provádí dentální hygienistka Adéla Dostálová, Dis. pod vedením MDDr. Ondřeje Kyselovského. Parodontóza dnes nutně neznamená brzkou ztrátu zubů. Jedná se o onemocnění, které lze v případě včasného odhalení úspěšně léčit. Podmínkou úspěchu není nějaká speciální zázračná pasta, ale perfektní domácí hygiena chrupu doplněna o opakované ošetření u dentální hygienistky. V případě těžké formy parodontózy přistupujeme ke kombinaci hloubkových kyretáží s antibiotickou clonou.

 


 

Ošetření citlivých krčků

 

Trápí Vás citlivé krčky? Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit. Často pomůže jen změna kartáčku a pasty. V případě, že obtíže přetrvávají je žádoucí citlivé krčky překrýt – lakem nebo výplní, které snižují citlivost zubů. V případě hodně odhalených krčků, umíme tento stav vyřešit chirurgicky operací dásně. Výběr léčby záleží vždy na konkrétní situaci, neexistuje jeden univerzální postup.

 


 

Protézy

 

Zhotovujeme všechny typy protéz, jak pro úplně bezzubé čelisti, tak pro částečně ozubené.

 


 

Vždy sterilní nástroje

Pro zaručení vždy sterilních nástrojů během ošetření každého pacienta využíváme desinfekci ultrazvukovou čističkou GT Sonic, poté jsou nástroje baleny do sterilizačních fólií pomocí Melag seal 100+ a sterilizovány v německém autoklávu Melag Vacuklav 24 B+ http://www.melag.de/en/products/autoclaves/pro-class/ . Pro bezpečné skladování sterilních nástrojů máme zaveden systém Zirc http://www.zirc.com/get-organized.asp.